@chonla - โค้ด python แบบสั้น ๆ

เข้าไปเล่น Clash of code บน CodingGame แล้วเจอ clash ที่เป็นเขียน code ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลายครั้ง เลยรวบรวมไว้เสียหน่อย

Python3

รับ input เข้ามาเป็น array แล้วแปลงทั้งหมดเป็นตัวเลข

b=map(int,open(0))

รับ input เข้ามา n ตัว แล้วรับ input n ตัวที่เหลือเป็นตัวเลข

a,*b=map(int,open(0))