Shebang

#! หรือ Shebang หรือ Hashbang ที่ถูกวางไว้บรรทัดแรกสุดของ Shell Script เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าสคริปต์นี้จะถูกรัน (Interprete) ด้วยโปรแกรมอะไร เช่น

#!/bin/sh

หมายถึงสคริปต์นี้จะถูกรันด้วย /bin/sh หรือ bourne shell นั่นเอง

อ่านต่อ »