สร้าง .NET Core 2.0 package

เวลาต้องการแยกของที่สามารถใช้ร่วมกันออกจาก code ของ .NET Core ทำได้โดยการแยกมันออกมาเป็น Package เสร็จแล้วค่อย add มันกลับเข้าไปเป็น dependency ของ project แทน วิธีนี้จะทำให้ code เราสะอาดขึ้น และดูแลได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ »

DIY Robot Framework Library

ปกติเวลาจะจัด Format string ใน Robot Framework ก็จะใช้วิธีเอามาต่อกันเฉย ๆ หรือจะใช้ Keyword Catenate เพื่อต่อ String เช่น ${text}= | Catenate | A | B ก็จะได้ ${text} มีค่าเป็น AB ทีนี้พอค่าที่จะเอามา Catenate กันดันเป็นทศนิยม แล้วอยากจะจัด precision ก่อน ก็เริ่มลำบาก

อ่านต่อ »